Entrepenad

För en tung utrustningsmekaniker i Kungälv gjorde jag en ny logotyp för deras arbetskläder.