STA logo Sarcomen Team Amsterdam (UMC)

Het Amsterdam UMC is een expertisecentrum voor bottumoren en weke delentumoren. De diagnostiek en behandeling van deze zeldzame bot- en weke delentumoren is complex. Kwaadaardige bot- en weke delentumoren zijn sarcomen. Binnen het Amsterdam UMC hebben wij een groep van specialisten samengebracht in het Sarcomen Team Amsterdam UMC.

Mij werd gevraagd om een logo te ontwerpen. Als uitgangspunt van dit logo is heb ik gekozen voor het beeld van een heupgewricht. In het nieuwe ontwerp is een typografische samenstelling te zien van de letters STA, tevens is er een kop van een bot in te zien.